ស្តាប់ការផ្សាយផ្ទាល់

  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Star Update

សំលៀកបំពាក់ ជាគ្រឿងតែងកាយដ៏មានសារសំខាន់ ជាពិសេសសម្រាប់អ្នកសិល្បៈ ដែលតែង Update ខ្លួនឱ្យទាន់សម័យកាល។ ពាក់ព័ន្ធនឹងសំលៀកបំពាក់នេះ មិត្តអ្នកអានអាចមើលម៉ូដរ៉ូបស្អាតៗ របស់តារាកូរ៉េខាងក្រោម៖

១. តារាសម្ដែង Park Shin Hye ចូលរួមកម្មវិធី SBS Drama Awards ឆ្នាំ២០១៤

២. តារាសម្ដែង Han Ye Seul ចូលរួមពិធី SBS Drama Awards ឆ្នាំ២០១៤

៣. តារាសម្ដែង Jun Ji Hyun ចូលរួមពិធី SBS Drama Awards ឆ្នាំ២០១៤

៤. តារាសម្ដែង Clara ចូលរួមពិធី SBS Drama Awards ឆ្នាំ២០១៤

៥. តារាសម្ដែង Ko Sung Hee ចូលរួមពិធី SBS Drama Awards ឆ្នាំ២០១៤

Source: Sabay